Pressemeddelelse
tegning: Reinhold Lepsius


bladr i bogen herGeorge: ANTICHRIST

VIDES (tidl. KLM)
http://millen.dk/KLM.htmlink til
Forlaget MillenivMs fortegnelse over Madeline Rundsten-titler

http://millen.dk/Rundsten-titler.html

http//millen.dk/george-2.html


(kronik i Jyllands-Posten)
OBS! Forhandlere
henvises til
distributøren
www.bod.dk


NB! Verkäufern
wird verweisen
zur Verteilung der
www.bod.de


ISBN 978-87-90699-08-6

Omtale i en kronik i
morgenavisen JyllandspostenTEKSTRÆKKEN VIDES - 2009


Stefan George:

DEN DØDE STAD

DIGTE I UDVALG - gengivet på dansk
og kommenteret af Madeline Rundsten

  ISBN  978-87-90699-08-6

Første samlede fremstilling på dansk
af skandaledigteren Stefan George (1868-1933)

Udkommer den 15. maj 2009


I krigsfilmen OPERATION VALKYRIE (2008) optræder filmstjernen og scientologen Tom Cruise med klap for øjet i rollen som Hitlers attentatmand Claus von Stauffenberg. Havde han vendt det blinde øje til?

Den unge Claus, der som gymnasieelev blev inddraget i den nære kreds omkring digterprofeten Stefan George, vedblev med at skrive digte, længere efter at han var blevet professionel soldat.

Stefan George havde profeteret om falske førere, og om byer der dør, om krige og undergang, om vilde fester, men også melankolsk stemningslyrik og ømme kærlighedssange. Stefan Georges "Rige" var ikke af denne verden, men var et åndens rige, et rige af ord, hvor de rige af ånden frit kunne boltre sig i senromantikkens nedfaldsfrugter, symbolismens krystalkuglesyner og ekspressionismens lynnedslag i sproget, men autoritært tøjlet af Georges strengt klassicistiske hånd, der havde evighedens ry for øje.

VON STAUFFENBERGS BETYDNING FOR GEORGE

Claus von Stauffenbergs bror Berthold fik tildelt det hverv af George af sammenstille Mesterens sidste digtsamling, den der fik titlen DET NYE RIGE. Med sin forrige digtsamling, DEN SYVENDE RING, havde George på højden af sin formåen opkastet sig til ungdommens åndelige vejleder og profetiske moralist, en slags moderne Dante, der fordømte samtidens småborgerlige uærlighed, hvor han stod for det sande og rette og gode, mejslet ind i imaginære stentavler.

George, der som så mange på den tid var adelsgal snob, nærede store forventinger til Stauffenberg-
brødrene, de seneste, og sikkert indtagende yngste skud på den gamle krigerslægt af hellig tysk-romersk uradel. 

DEN PROFETISKE DIGTER

Georges digte, der for det meste udkom i småbitte oplag, var aldrig for de mange, men altid for de få, ja, for hiin enkelte. George var elitær. Nogle digte var endda gådefuldt esoteriske, komplet uforståelige udenfor den allersnævreste kreds. Denne danske udgave omfatter derfor en nøgle. Mange digte er tilegnelsesdigte.

Også de henrivende prosaskitser og optegnelser fra DAGE OG DÅD foreligger her for første gang på dansk.

Alligevel fik et af hans digte en kolossal udbredelse, nemlig da det i et oplag på flere hundrede tusinde eksemplarer blev nedkastet over det krigshærgede Nazi-Tyskland som allieret flyvepropaganda, i form af flyveblade. Dette skete en halv snes år efter Georges død. Digtet hedder ANTI-CHRIST, og er et dommedagsdigt.

Havde ikke førnævnte George-discipel Claus von Stauffenberg ved dødspeletonen efter det mislykkede 20. juli-kup mod Hitler erklæret: LEVE DET HEMMELIGE TYSKLAND, efter Georges digt fra DET NYE RIGE, HEMMELIGT TYSKLAND. Det hemmelige Tyskland, det var digternes og filosoffernes, Dichter und Denker, ikke, som det galgenhumoristisk forlød dommerens og bødlens, Richter und Henker.

GEORGE VAR "UPOLITISK"

George var ikke nazist. Næsten alle hans venner var jøder, mange endda glødende zionister. Han valgte som Dante eksilet og fik nedfældet i sit testamente, at hans jordiske efterladenskaber aldrig måtte føres til Tyskland, hvor Hitler jo netop havde grundlagt sit "tusindårsrige". Derfor kan man den dag i dag finde hans grav på kirkegården i Minusio i kanton Ticino, Schweiz.

Havde ikke en anden prominent tysk forfatter, Nobelprismodtageren og romanforfatteren Thomas Mann, der siden regnedes som venstreorienteret, og som under krigen fra England sendte opflammende radiotaler til tyskerne om at lægge våbnene og give op og indrømme nederlaget, der var lige så totalt som den totale krig - der førte til det.

Havde ikke han, Thomas Mann, i 1920, i en alder af femogfyrre, skrevet sine "Betrachtungen eines Unpolitischen" (betragtninger hos en upolitisk), der angreb Weimarforfatningen og tog det kejserrige, der havde ført Tyskland til tiggerstaven sammen med fredsafslutningens Versailles-traktat, i forsvar.

Også lyrikeren Stefan George delte uhildet Manns national-konservative synspunkter. Men i modsætning til Thomas Mann forlod pacifisten George dem aldrig. Men da døden indtraf i december 1933, havde han - omsider - valgt side. George forstod alligevel den kunst at sondre.

Han ikke blot profeterede om Den Anden Verdenskrig, han skildrede også miljø-ødelæggelserne og krigen mod naturen (i digtet MENNESKE OG FAUN).

DEN SÆRLIGE GEORGE-SKRIFT

Efter sin beskæftigelse med den italienske filminstruktør Luchino Viscontis sene værk (biografien I FJOR I VENEDIG, 2006), var det Madeline Rundstens opfattelse, at tiden var moden til et bredt udvalg af Georges digte gengivet og kommenteret på dansk, med næsten 400 sider med Georges lyrik efterfulgt af et essay : ›Fra Maximin til Minusio. Eller : At omsætte skæbne til form‹ der redegør for dekadencens baggrund som kunstnerisk bevægelse og dens forhold til Art Nouveau- bevægelsen. Og en kort sammenfattet gennemgang af Georges liv og værk efterfulgt af en fremstilling af kredsen om George, også dem som ikke lod sig drage ind i hans åndelige stat. Som den kontrære Hugo von Hoffmannsthal, eller den i begyndelsen fanatisk begejstrede unge tilhænger Rainar Maria Rilke.

Digtene er selvfølgelig sat med den særlige St.- George-Schrift (se gengivelsen af bogens forside øverst på sitet), der med den tydelige og læsbare udformning gør digtene nemme at læse. Skriften er en Jugend-fortolkning af fonten Helvetica/Ariel.

MAXIMIN

Maximin var Georges afgud, gymnasiasten Max Kronberger, der døde mystisk som ganske ung dagen efter sin 16-års fødselsdag, og efterfølgende blev genstand for en veritabel kult blandt de indviede, hvilket afstedkom bogen MAXIMIN. EIN GEDENKBUCH, med usignerede digte af George, kredsen omkring ham samt endelig den afdødes egne ufærdige og dristigt prøvende digte. Denne bog, der udkom i 200 nummrerede eksemplarer og aldrig siden er optrykt, er kunstfærdigt udsmykket af Melchior Lechter, der også havde tegnet St.-George-Schrift. MAXIMIN vil på Madeline Rundstens anbelangende i løbet af sommeren blive lagt ud på nettet til fri download (vi bestræber os på, at det bliver til Georges fødselsdag 12. juli).

TEKSTRÆKKEN VIDES

DEN DØDE STAD Udkommer samtidig i tekstrækken VIDES (2009), med et gribende essay af den tysk-østrigske eremit og George-kritiker, Stefan Trakl (f. 1915), ›HVAD ER SKÆBNE?‹ Desuden rummer bogen en lille opsats af Madelines inkompetente korrekturlæser, Ursula Dreifuss, om Sankt Stefan (den første kristne martyr), der perspektiverer georges entymologi (George betyder agerdyrkeren). Georges forfædre var vinaflere fra Lothringen/Lorraine), der indvandrede til Rhinlandet
under Napoleonskrigene.

Publikationen afsluttes med et essay af den evigt vandrende eremit, tysk-østrigeren Stefan Trakl. Han skriver med en mytisk-fabulerende indgang om stening gennem tiderne, essayet bærer overskriften HVAD ER SKÆBNE? - der oprindelig er skrevet som efterskrift til Madeline Rundstens endnu upublicerede roman-tetralogi om Edel Weis, Edelwei
ß. Stefan Trakl gik tidligere under sit alias Solitarius. Han er søn af den ekspressionistiske digter Georg Trakl og moderen var Georg Trakls søster. Stefan Trakl mistede tidligt begge siine forældre (det incestuøse i relationen gik først langt senere op for ham, da han gik i indre og ydre eksil og blev en omvandrende Georgetilhænger),
og de tyske landes rene og gode samvittighed.

IKKE FORANDRING MEN FORVANDLING

DEN DØDE STAD er på 488 sider, illustreret med tegninger, malerier og fotos fra samtiden og frem
(heraf en del i farve), hvilket altsammen gør det til en afvekslende og underholdende bog at holde i hånden, på denne bog, der både er fysisk tung - af en digtsamling at være - såvel som tynget af fri ånd i bundne rim med lærdom og Gefühl, der vil herske. Et must for kultiverede mennesker, der vender sig mod nutidens slavesamfund.

Og det som regel smukke sprog, som fint er fanget af en lydhør Madeline Rundsten, der med sit essay, der står som et efterskrift, er med til at bane vejen for en forståelse af ikke blot hans digte men også af hans store personlighed. Og det fra en tid, der tillagde digtning, lyrik og skønlitteratur i det hele en enorm dannende betydning for borgere, der ikke ville nøjes med at være almindelige mennesker, ja, et digt kunne ligefrem forandre verden. Men denne elite ville forvandlingen af det enkelte menneske snarere end forandringen af samfundet (selvom det selvfølgelig hang sammen).

Stefan Georges motto: Kun gennem skønhed og kærlighed bliver verden reddet!


Med venlig hilsen
Forlaget MillennivM

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vejledende udsalgspris: 488 kr.

Alle Madeline publikationer kan købes ved direkte henvendelse til forlaget MillennivM (skuespillet
HYTTEN BRÆNDER! er dog udsolgt).

Vedr. Visconti-bogen I FJOR I VENEDIG (ISBN 87-90699-55-6) henvises til bogbranchen.

Udgivelsesdato for DEN DØDE STAD:

15. maj 2009

ISBN 978-87-90699-08-6

Med venlig hilsen
Forlaget MillennivM

Postadresse:
Overgaden Oven Vandet 36, III
DK-1415 København K

Bank: Danske Bank
reg. nr. 3103
konto 3103238692
Anfør venligst faktura-nummer.

By foreign transactions/beim übertragen

SWIFT-BIC: DABADKDK
IBAN: DK 13 3000 3103 2386 92

Please enter the envoice number.
Anführen Sie bitte die Rechnungs-zahl.

Kontakt forlaget
(contact the publisher)
gas@millen.dk
(G. Aristide Sartorio)


Til toppen
MillennivM forside A4-printvenlig version af pressebrevet, klik venligst her