NYT KUNSTTIDSSKRIFT FOR KULTURELLE & LITTERÆRE MEDDELELSER
TILEGNET VILHELM WANSCHER. REDAKTØR: G. A. SARTORIO

Dürer.jpg

TEMA-NUMMER: LUCHINO VISCONTI (1906-76)
UDKOMMER DEN 1. SEPTEMBER 2006
 klik her

Redaktionen tæller i skrivende stund:

G. A. Sartorio (chefredaktør)
Peter Johannes Erichsen (litteratur, film),
Bo Emrik Pepke (kunst, kunstteori og teater),
Hans Jørgen Rundsten (arkitektur og kunsthåndværk. Ansv.)
Billedredaktion: Anton Ørnbo og Hans Jørgen Rundsten (produktion).

Blandt de skrivende medarbejdere og bidragydere i øvrigt bl. a. Frederik Dessau,
Stig Dalager, Henrik S. Holck, Arno Victor Nielsen, Madeline Rundsten, Leo Tandrup
, Joel Leonard, Julie Popp-Schell, Jørgen Sonne og Hansgeorg Lenz.

Illustratorer bl.a. Mariella Brandusa, Henrik S. Holck, Bo Emrik Pepke,
Hans Jørgen Rundsten, Ebbe Laurs Sørensen, foruden eksklusivt arkivmateriale.

Skønlitteratur: illustrerede noveller, digte og uddrag af kommende eller allerede offentliggjorte værker.
Kritik. Læserguide. K.L.M.s Kanon. Kunstnerportrætter. Præsentation. Diskussion. Symposion.
Erichsens Paradox-kanon. Rundstens Kompendium. Holck World. Metro Nyt. Madelines brevkasse.

Kunsttidsskriftet K.L.M. byder hverken på planlitterære temanumre med tæt sat "brødtekst"
- eller på internationalt duotone-design på glittet papir, uhåndtérbart format og med sparsom tekst på engelsk.
Heller ikke en mellemting, snarere noget helt tredje. Men vi vover slet ikke at kalde blandingen for "unik"!
Faktisk er vi lidt for speciellle, til at vi tør bruge massebetegnelsen "unik", denne by i "Grønland". Vi er, kort sagt: K.L.M.

Kunstarterne bør "tale" med hinanden. Derfor opstod ideen til tidsskriftet K.L.M. - Kulturelle & Litterære Meddelelser
- som forum for tidsånden - eller som dens dementi, idet vi søger mod de klassiske og arkaiske værdier.

Mere end temaer og analytiske diskurser, vil vi byde på kritisk essaystik, satire, fælde både udpenslede og
summariske domme, foruden præsentere tilstandsrapporter inden for de forkellige felter.

I tilknytning hertil etablerer vi et web galerie, Overgaden1415, hvor man er velkommen til med et klik at kigge forbi.
Vi kan dog ikke med K.L.M. levere en udtømmende syntese, men indenfor de valgte rammer tilbyde en broget mosaik af kunstnerisk
mangfoldighed, styret af kvalitet, stil, smag, gout, fond, niveau, klasse, eller hvad man nu kalder dyret i åbenbaringen.

Vi tror ikke på, at mennesket har udviklet sig - det kan simpelthen ikke passe, at det såkaldte "nye menneske" grundlæggende adskiller sig fra det gamle.
Vi er stærkt overbeviste om, at genetikerne om føje tid, når arvemassen er blevet katalogiseret og arkiveret, vil komme til samme resultat.
Og hvis der endelig skulle være tale om forandring - kunne man så ikke lige så godt forestille sig et tilbageslag, en regression?
 
Hvorfor har dette nye menneske for eksempel ikke afskaffet lidelser og krig? Og den hysteriske materialisme hos et hylende,
dybt utilfredstillet barn, en "rigtig-rigtig" kæmpe-baby, der bare vil have mere og mere - sutteklud! Er det virkelig kulturens slutmål?

Kulturen og civilisationen har - indrømmet - haft sine store stunder, samfund undergår store forandringer, ikke mindst på teknologiens område.
Men de fysiologiske forudsætninger, de menneskelige grundvilkår - har ikke rykket sig en tøddel - og hvorfor skulle de også det?
Vi ser derfor ikke udviklingen som en nødvendighed, knap nok som et uundgåeligt onde, der gennem en  risikabel gambler-modernisme
næppe synes til at overvinde. Alligevel vover vi forsøget! Man skal ikke sige, at kulturen begik harakiri uden protest!
Og så erkender vi, at der muligvis ikke i længden direkte kan læres af historiens fejltagelser. Man kan bare sige nå. Og hvad så?

Selvom man burde det modsatte, altså tage ved lære af dens bedrifter. Det gælder også historien, ikke at betragte som et dødt
museum, men som del af denne "arvemasse" - eller rettere: tilegnelsesstof. Kultur er ikke en vare - kultur er sjælens dannelse.

Nye talenter - skribenter og illustratorer - er velkomne til at sende materiale ind. Vær med fra starten!
Tekster kan sendes på disk, diskette eller - efter aftale - på mailadressen (evt. som vedhæftet fil).
Illustrationer bedes fremsendt med posten (ikke originaler), eller mailes efter forudgående aftale..
 Streg foretrækkes. Alle bidragydere bedes oplyse tydelig kontakt. CV er uden interesse.
(Vi påtager os intet ansvar for returnering af  indsendt materiale.)  (Sartorio 2-11-05)

Mail  klm@millen.dk
Postadressse: Forlaget MillennivM (mrk. K.L.M.), Overgaden Oven Vandet 36, III,
DK-1415  København K. Telefon +45 32 54 1789

home