Isabelle Damotte
Isabelle Damotte
kunstnerportræt

Isabelle Damotte er født i Paris 1961. Kærligheden bragte det æstetiske menneske til Danmark som 21-årig. Hun har siden bl.a. ernæret sig som fotograf. I 1985 debuterede Isabelle på fransk med digtsamlingen Limite Noire (sort grænse), og udgav en maxi-single sammen med Poets of the Signature, hvor hun benyttede egne tekster til sin recitative tale-sang.
    Et omfattende forfatterskab på fransk opfølges på dansk af den bilinguale samling Hver dag er en skabelse/Chaque Jour Est Une Crèation, Illustreret af Isabelle Damotte selv.

    Forfatterinden og fotografen med de mange talenter deler sit liv mellem Danmark og Frankrig, men er bosat i København, og trådte med sit smukke, sminkede ansigt ud af vintermørket, og åbenbarede sig med skønhed og visioner for udgiveren af denne serie hæfter, ideen om at give et fransk bidrag fra en af ”Europas åndelige og metafysiske Digtere” tog form. Tiden befinder sig i et vacuum, under den rolige overflade lurer barberiet, som antagerraffinerede former, tegn på stort åndeligt armod. Den storartede poetiske begavelse Mme. Damotte er en klar iagttager, som kan give trøst og opmuntring.
    For franskkyndige, eller for læsere, der med en ordbog i hånden har lyst til sammen med Isabelle Damotte at udforske sprogets grænser, kan Limite Noire (Èditions Saint-Germain-des-Pres, ISBN 2-243-02572-8) skaffes gennem Forlaget MillennivM.

Isabelle Damotte: Hverdag er en skabelse.
48 sidder, illustreret af forfatterinden.
Forlaget MillennivM ISBN 87-90699-02-5

Skriv til Isabelle på mail millennivm@get2net.dk

home